Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske TeMrežaH

Uspostavljamo okvir suradnje za znanstvena izdanja hrvatske ranonovovjekovne pisane baštine, bez obzira na njezin jezični medij (hrvatski, latinski, talijanski, njemački) i njezine materijalne manifestacije (rukopisi, tiskane knjige, digitalni tekstovi).

We aim to establish a collaborative framework for scholarly editions of Croatian early modern written heritage, regardless of its linguistic medium (Croatian, Latin, Italian, German) and its material manifestation (manuscripts, printed books, digital texts).

Novosti / News

U organizaciji Odsjeka za kroatistiku, Odsjeka za klasičnu filologiju i projekta Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske 18. listopada 2018, s početkom u 10 sati, u vijećnici Fakulteta održat će se znanstveni kolokvij Ranonovovjekovna rukopisna baština u Hrvatskoj: artefakt, tekst, kontekst.

Svi su zainteresirani dobrodošli!

Program kolokvija i sažeci izlaganja

Ljudi / People

Voditeljica projekta: Lahorka Plejić Poje, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 • Dunja Fališevac, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • Darko Novaković, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Vlado Rezar, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Neven Jovanović, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Luka Špoljarić, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Gorana Stepanić, Odsjek za romansku i klasičnu filologiju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • Violeta Moretti, Odsjek za romansku i klasičnu filologiju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • Šime Demo, Odjel za hrvatski latinitet Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
 • Francesca Maria Gabrielli, Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Tomislav Bogdan, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Irena Bratičević, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Dolores Grmača, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Tamara Tvrtković, Odjel za hrvatski latinitet Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Poslovi / Tasks

Blogovi

hypotheses.org

Croatica et Tyrolensia (latinistička izdanja)